Paź 02 2018

Motywacja – wszystko jest w mojej głowie.

Violetta Frączek

Wprowadzenie

Każdy człowiek  powinien mieć możliwość zaspokojenia swoich różnorodnych potrzeb. Potrzeb fizycznych
i psychicznych według własnych upodobań i w satysfakcjonujący sposób. Każda potrzeba, choć tak samo nazwana, może mieć różne metody zaspokojenia. Dopiero zaspokojenie potrzeb pozwala człowiekowi na harmonijne i szczęśliwe życie według własnych upodobań i w zgodzie ze swoim sumieniem oraz kulturą, obyczajami obowiązującymi w danym społeczeństwie. Potrzeby ludzkie sklasyfikował między innymi amerykański psycholog Abraham Maslow, który podzielił je na pięć rodzajów potrzeb: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku i samorealizacji. Dopiero realizacja potrzeb niższego rzędu pozwala na realizację potrzeb wyższego rzędu. Zaspokojenie potrzeb jest podstawowym czynnikiem motywującym człowieka do działania[1-3]. Działania ludzkie podlegają różnym czynnikom, które powodują, że człowiek zachowuje się ten a nie inny sposób.  Człowiek wybiera ludzi, z którymi się przyjaźni, spotyka, podróżuje, mężczyzna wybiera na żonę tę a nie inną kobietę, wybieramy zawód nauczyciela, robotnika, sprzedawcy, zostajemy właścicielami firmy.  Codziennie każdy podejmuje życiowe decyzje, te ważne dla całego naszego życia i wydawałoby się mniej ważne.  Jednak należy zauważyć, że każda decyzja, nawet ta z pozoru błaha jest bardzo ważna, ponieważ czy zje człowiek dziś zdrowy posiłek, będzie zależało zdrowie jego w przyszłości, człowiek dbający o swoją kondycję fizyczną i psychiczną ma większe szanse za zdrowie do późnej starości. Ludzie dbający o siebie mają większe szanse na zdrowie do późnej starości. Człowiek, który podejmuje wyzwanie samorozwoju, ma większe szanse na wykonanie ulubionego zawodu i wykonywanie pracy swoich marzeń. To może go doprowadzić do większych zarobków i sukcesów zawodowych.  Dzięki temu człowiek będzie mógł realizować swoje marzenia.  Jednak co powoduje, że jeden człowiek osiąga założone cele a inny nie? Dlaczego część społeczeństwa troszczy się o własne zdrowie, przestrzega zasad zdrowego odżywiania, uprawia sport, stosuje wszelką profilaktykę a część nie podaje się temu nurtowi? Co powoduje, że sportowcy sięgają po pierwsze miejsca a inni nie są wstanie osiągnąć takich wyników? Dlaczego uczniowie w szkołach mają bardzo dobre wyniki w nauce a inni uciekają z zajęć? Co jest motorem takich a nie innych zachowań u ludzi? Z powyższego można wysunąć tezę, że istnieją determinanty zachowań, które powodują, że człowiek znalazł się w tej a nie innej sytuacji. Jednak każdą sytuację ten sam człowiek może zmienić jeśli tylko będzie chciał. A kiedy będzie chciał? Będzie chciał jeśli poszuka sam w sobie i na zewnątrz motywacji do zmiany zachowania, działania, do chęci wyjścia z takiej sytuacji j w jakiej jest obecnie i jej zmiany, jeśli tylko będzie chciał tej zmiany? Jakie procesy zachodzą w człowieku, żeby tej zmiany dokonał? Jak można pobudzić człowieka do zachowania w określony sposób na przykład, żeby jadł określone potrawy, rzucił palenie, codziennie ćwiczył? Tą siłą kierującą działaniami człowieka jest motywacja. Motywacja pozawala nam określić dlaczego ludzie robią to co robią z taką lub inną siła. Motywacja dotyczy sił, które kierują zachowaniem motywowanego.

Motywacja i jej znaczenie

Motywacja oznacza „ruszać się z miejsca, wprawiać w ruch, zachęcać, wpływać na kogoś i pobudzać do działania” [1, s.118]. Ludzka motywacja do działania ma różne przesłanki i formy. Każdy indywidualnie kieruje swoim życiem i motywuje siebie codziennie do działania. Bodźce do motywacji mogą być bardzo intensywne lub  poziom motywacji znacznie spada i działanie do realizacji określonego celu przy niskiej motywacji jest znikome.  Motywacja jest  spowodowana pragnieniem, zaspokojeniem potrzeby, która dla człowieka jest ważna. Motywacja wzbudza w człowieku określoną aktywność, która prowadzi do zaspokojenie potrzeby. Ludzkiemu życiu sens nadaje motywacja do działania i realizacja celów życiowych. Motywacja może być jednorazowa lub wielokrotnie powtarzana.  Motywacja stanowi chęć do robienia czegoś, co zaspokoi określoną, niezaspokojoną potrzebę. Osiągnięcie określonego celu uruchamia fizjologiczne, psychologiczne, biochemiczne reakcje organizmu do motywacji i organizuje człowieka jako całość do konkretnego działania. Motywacja to „Zestaw sił powodujących, że ludzie zachowują się w określony sposób”[3 s. 488]. Motywacja to także „Psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek się w coś angażuje. Obejmuje czynniki , które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym kierunku”[4 s.427]. Istnieje dużo definicji motywacji, jednak zawsze motywacja służy realizacji określonego celu. Pobudki do motywacji mogą być różne – akceptowalne i nie akceptowalne – społecznie, jednak mechanizm motywacji zadziała jako impuls w człowieku. Motywacja może mieć skutki pozytywne i negatywne, w zależności od wartości, które reprezentuje zmotywowany. Człowiek potrafi się sam motywować, ale może również być przez innych zachęcany do aktywności, do zaspokajania potrzeb własnych, ale i innych. Ojciec pracujący zawodowo jest w znacznej mierze motywowany do utrzymania swojej rodziny, wzorowy uczeń motywuje się sam do nauki i może być motywowany przez otoczenie. Zakochana para motywuję się do spotkań, bliskości, a kierowca samochodu motywuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego- mając motywację wewnętrzną- chce uniknąć wypadku- i zewnętrzną – obawia się policji. Motywacja wewnętrzna wynika z chęci realizacji konkretnego celu, z samodyscypliny, natomiast motywacja zewnętrzna –  może służyć motywowanemu i motywującemu. Pracownik jest zmotywowany do pracy, bo otrzymuje za nią swoje wynagrodzenie, co pozwala mu zaspokajać swoje potrzeby, jak również praca może być jego pasją. Pracodawca motywuje pracownika do pracy, ponieważ dzięki jego pracy firma się rozwija. Media motywują ludzi do aktywnego życia, do odpowiedniej diety celem uniknięcia chorób, a także ze względów estetycznych. Media są silnym motywatorem w profilaktyce chorób oraz  wpływają na zachowania milionów konsumentów. Celem motywowania jest takie sterowanie innymi, aby zmierzali w określonym kierunku, a więc do określonego celu. Każda organizacja ma własne sposoby i możliwości motywacji. Czynniki motywacji należy dobierać  indywidualnie dla każdej jednostki i dla każdego człowieka.  Zarówno gospodarstwo domowe, firma,  każda jednostka organizacyjna winna posiadać indywidualnie dobrane motywatory, które we właściwy i intensywny sposób wzbudzą impuls do działania[5, s.199]. Czynniki motywacyjne są różne w zależności od
rodzaju zaspokajanych potrzeb egzystencjalnych i społecznych. Kierunku oddziaływania pozytywne (nagrody) i negatywne (kary). Zakres oddziaływania wewnętrzne realizujące wartości człowieka i zewnętrzne realizujące wartości służące innym oraz indywidualne i zespołowe [10, s.89].Motywacja jest skuteczna, gdy motywowany rozumie potrzebę realizacji celu i sam angażuje się emocjonalnie, psychicznie i fizycznie w jego osiągniecie i z nim się identyfikuje. Zwiększona motywacja występuje, kiedy osobiście widzi korzyści i zyski z zrealizowanego celu, w możliwie jak najkrótszym czasie. Motywacja zależy od siły potrzeby jaką zaspokoi konkretny cel.

Motywacja a potrzeby człowieka

Człowiek w zależności od wieku, płci, statutu społecznego, miejsca zamieszkania może być zmotywowany do różnych działań. Działania te będą różne w zależności od sytuacji i okoliczności wcześniej wymienionych. Człowiek może odczuwać silną motywację w pracy a w domu, może nie odczuwać jej wcale. Siłą motywacji będzie zależała od wielu czynników, w tym również od stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, ale także od okoliczności zewnętrznych. Proces motywacji ma określony kierunek działania, natężenie oraz określony czas. Człowiek, żeby zaspokoić swoje potrzeby motywuje się do pewnych zachowań. Właściwa motywacja prowadzi do rozwoju człowieka. Człowiek jest wewnętrznie motywowany do zaspokajania swoich potrzeb. A. Maslow  podzielił potrzeby na pięć grup. Hierarchia potrzeb według Maslowa jest bezpośrednio  związana z motywowaniem,  kierowaniem,  ludźmi. Zaspokojenie określonej potrzeby pozwala w sposób płynny przejść do zaspokojenia potrzeby z wyższego poziomu. Motywacją do zaspokojenia potrzeb jest jej wpływ na życie człowieka. Rodzaje potrzeb sklasyfikowane według A. Maslowa to potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby przynależności i miłości, potrzeba uznania i potrzeba samorealizacji. Potrzeby fizjologiczne należą do potrzeb podstawowych, które są punktem wyjścia w teorii motywacji i są to tak zwane popędy fizjologiczne.  Potrzeby fizjologiczne to potrzeby niezbędne do utrzymania się przy życiu, takie jak głód, sen, pragnienie, potrzeby seksualne. Motywacja do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych jest największa, gdyż podlega instynktom i decyduje często o życiu lub śmierci. Zaspokojenie tych potrzeb służy do wyrażania innych potrzeb wszelkiego rodzaju. Gdy nie jest zaspokojona potrzeba głodu to trudno głodnemu myśleć o zaspokajaniu innych potrzeb na przykład  zakupie samochodu czy uczestnictwo w ćwiczeniach ogólnorozwojowych. Potrzeby bezpieczeństwa są zapewnione w ogólnie panującym bycie. Jednak potrzeby bezpieczeństwa są niezbędne w czasie wojny, katastrof, potrzeba ochrony przed bandytami, ale także u osób wymagających zapewnienia im tej opieki niemowlęta, osoby starsze, chore. U zdrowych dorosłych, u których zaspokojone są potrzeby fizjologiczne  poczucie bezpieczeństwa jest zapewnione na właściwym poziomie. Potrzeby bezpieczeństwa mogą stać się naglące, gdy następuje zaburzenie porządku społecznego, prawnego lub politycznego. Poszukiwanie bezpieczeństwa występuje szczególnie u osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Osoby te starają się usilnie uporządkować świat według własnego upodobania, żeby zapewnić sobie własne, wizjonerskie ułożenie świata. Unikają wszystkiego co nieznane i obce, ponieważ to zaburza ich poczucie bezpieczeństwa. Jednak jest to już jednostka chorobowa. Gdy potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa są zaspokojone wystarczająco to mogą pojawić się kolejne potrzeby  przynależności i miłości.  Potrzeby przynależności określają naszą tożsamość, to do jakiej grupy etnicznej, społecznej, koleżeńskiej przynależymy. Potrzeba przynależności identyfikuje nasze korzenie. Zaspokojenie tej potrzeby jest widoczne już u dzieci, które chcą przynależeć do grupy rówieśników, jak i dorosłych, którzy szukają grup wspólnego rozwoju czy wspólnot religijnych. Pragnienie miłości, akceptacji rozwija się od najmłodszych lat i często towarzyszy osobom dorosłym i starszym. Potrzebę miłości realizowaną nie tylko w dawaniu tej miłości, ale także otrzymywaniu. Badania dowodzą, że patologie społeczne rozwijają się przez niezaspokojenie określonych potrzeb.  Kolejną potrzebą jest potrzeba szacunku. Każdy człowiek chce mieć uznanie i szacunek, a także poczucie wartości i wzbudzać podziw u innych. Ważnym elementem w potrzebie uznania jest poczucie własnej wartości[6,ss. 59-120]. Poczucie własnej wartości to „postawa wobec siebie lub własna opinia na swój temat czy też ocena samego siebie, która może być pozytywna (korzystne  lub wysoka), neutralna lub negatywna (niekorzystna lub niska)[7,s.526]. Poczucie własnej wartości to „ocena w jakim stopniu czujemy się ludźmi dobrymi, kompetentnymi i uczciwymi”[8 s.451]. Poczucie własnej wartości odgrywa zasadniczą rolę w życiu psychicznym i fizycznym człowieka, gdyż to obraz jaki ma człowiek na własny temat. Prawidłowy obraz własnego ja pozwala na realną ocenę sytuacji emocjonalnej, finansowej, chorobowej, zawodowej własnej osoby. Osoba z prawidłowym poczuciem własnej wartości potrafi kreować siebie i motywować innych do pozytywnych zachowań. Ludzi zaczyna interesować poczucie własnej wartości, kiedy zaczyna się zastanawiać czy jego życie jest wartościowe czy jest inaczej?
Potrzeba miłości jest realizowana przez poczucie własnej wartości. Potrzebę szacunku uzyskuje człowiek, gdy mając poczucie własnej wartości każdej sytuacji nadaje sens życia „że bez względu na okoliczności życie ludzkie nie traci sensu i na ten nieskończony sens życia składają się także cierpienie i umieranie, nędza i śmierć”[9,s.132] powiedział V.E. Frankl do swoich towarzyszy w obozie koncentracyjnym. Sensem życia jest także zaspokojenie potrzeby przynależności i miłości. Te dwie potrzeby, nadają sens życiu i pomagają znosić cierpienie. Zaspokojenie potrzeby szacunku prowadzi natomiast do wiary we własne możliwości, we własne kompetencje i wiary w możliwość rozwiązania, nawet najtrudniejszych problemów życiowo – zawodowych.  Potrzeba samorealizacji to sposób w jaki chce człowiek wyrażać siebie, znajduje się najwyżej w hierarchii potrzeb. Po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności, szacunku, człowiek może rozwijać swoje pasje i talenty. Zaspokajać swoje potrzeby wyższego rzędu. Dla jednego to będzie malowanie obrazów, dla innego sportowe osiągnięcia, jednak samorealizacja zazwyczaj przebiega po zaspokojeniu pozostałych potrzeb. Zaspokojenie potrzeb jest możliwe dzięki motywacji do działania. Przy realizacji różnych potrzeb siła motywacji będzie zmienna i indywidualna dla każdej jednostki. Jednak to realizacja potrzeby, będzie stanowiła o sile motywacji. Kontynuuj czytanie

Maj 21 2018

Buduje codziennie własne poczucie wartości……..

                              Tak codziennie buduje siebie od nowa. W każdy poniedziałek – każdego dnia roku -………., w każdy wtorek………..w niedzielę i w poniedziałek od nowa……….. Codziennie staram się wchodzić na szczyt swoich możliwości, żeby pokonywać samą siebie, żeby pójść tam gdzie inni nie byli i nie chcą wejść. Codziennie chcę ponosić trud wyjścia ze strefy własnego komfortu. Nie zawsze mi się to udaje, ale walczę ze sobą, pracuje sama ze sobą, żeby ponosić trud codziennego istnienia.  Czasami zachęcam innych, w jedności i z drugim człowiekiem jest zdecydowanie większa siła. Warto zabrać zawsze Kogoś ze sobą, bo jest łatwiej i bezpieczniej. Trzeba wchodzić na szczyty, nawet jeśli czasami kaleczymy kolana . Jak to robię? Staram się żyć w harmonii, w harmonii ze samym sobą i otoczeniem. Otoczeniem żywym i martwym, z ludźmi, ze zwierzętami, roślinami, ale także przedmiotami. Z samą sobą staram się być w porządku, z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami i z każdą spotkaną przypadkową osobą. Jednak moje poczucie własnej wartości nie ograniczam tylko do ludzi, ale także do przedmiotów, które mnie otaczają, żeby miały swoje miejsce, były poukładane, czyste a zbędne rzeczy usunięte. Ład wokół również daje nam poczucie własnej wartości, bo trudno mieć poczucie własnej wartości, gdy w domu w zimę jest bardzo zimno a z kranu leci zimna woda i jest kompletny bałagan i brud w mieszkaniu. Pamiętajmy zawsze o ludzkich zmysłach –  o zapachach ( zmysł węchu – nos, , zapach bzu, konwalii, rozwijającej się przyrody, zapach wiosny), dźwiękach (zmysł słuchu – uszy, muzyka, śpiew ptaków o poranku, słowa wypowiadane przez Kochaną osobę),wzroku ( zmysł wzroku – oczy – piękno świata, góry, morze, kwiaty, barwy),  smaku ( zmysł smaku – język, smak porannej kawy wypitej na tarasie, smak ulubionych potraw…..), dotyku (skóra – wrażenia dotykowe czułość matki do nowo narodzonego dziecka, dotyk czułości mężczyzny i kobiety, serdeczność dotyku dzieci opiekujących się starszymi rodzicami i ich miłość). Zmysły dodają nam pozytywnych emocji, a one nas budują.

Kontynuuj czytanie

Kwi 03 2018

Poczucie własnej wartości część 2

Poczucie własnej wartości – według Rogera W. Sparksa to:
– obraz samego siebie – to, co widzisz i czujesz, patrząc w lustro; to, co myślisz, że widzą inni, kiedy patrzą    na Ciebie;
– koncepcja samego siebie – dostrzegane przez siebie umiejętności, talenty, zdolności, cechy charakteru,        możliwości i zalety;
– poczucie własnej wartości – to, w jakim stopniu cenisz aspekty koncepcji samego siebie.
Dojrzałe poczucie własnej wartości to szacunek do samego siebie, pewność siebie, zdolność do poczucia własnej godności, wiara, że poradzimy sobie z wszystkimi problemami w życiu.

Kontynuuj czytanie

Mar 15 2018

Poczucie własnej wartości cz. 1

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI cz.1

Poczucie własnej wartości – co to takiego  – ktoś zapyta. Po co tym się zajmować? Poczucie własnej wartości haha – powie  ktoś inny. Poczucie własnej wartości to podstawa szczęśliwego życia. Życia pełnego radości i smutków, wesel i pogrzebów, życia i śmierci, sukcesów i porażek, wzlotów i upadków, wrażliwości i obojętności, miłości i nienawiści, radzenie sobie z bardzo trudnymi emocjami i absolutnego braku chęci zmiany tych emocji, gniewu i spokoju, walki i poddaństwa, własnego zdania i jego braku. Co trzeba mieć w sobie, żeby nie poddawać się złym emocjom?
Co trzeba robić, żeby nie poddawać się złemu nastrojowi szefa czy rodziny? Co trzeba mieć, żeby nawet jeśli mówią,
że jesteś do niczego robić swoje jeśli to czujesz w sercu? Jak żyć by czuć radość w sercu,nawet jeśli okoliczności zewnętrzne nie zachęcają do tego?Co robić, żeby wytrwać w bólu i nie zwariować? Jak ustawić sobie głowę, żeby przetrwać tragiczne i bolesne koleje losu? Jak przeżyć kolejny dzień, gdy żyć się nie chce?
Jak żyć dalej, gdy wiemy, że popełniliśmy właśnie,na tę chwilę, życiowy błąd? Co może spowodować,
że będziemy wiedzieć jak dalej działać? Co trzeba mieć w sobie, żeby w chwili kiedy emocje zaczynają działać nie poddać się ich często zgubnemu wpływowi? Właśnie wtedy
są potrzebne takie cechy charakteru, które spowodują, że zachowamy się właściwie. Jedną z tych cech jest poczucie własnej wartości.
     Poczucie własnej wartości to moja świadoma, wypracowana, wartościowa tożsamość, która zasługuje na wszystko, co dla mnie najlepsze. Skąd będę wiedział czy mam poczucie własnej wartości ? Czy ktoś je posiada lub nie ? Kontynuuj czytanie

Mar 12 2018

Moje szczęście – moja odpowiedzialność

       Co ja mogę zrobić, abym mogła być szczęśliwa? To moje szczęście i moja odpowiedzialność  za nie. Zawsze może spotkać mnie szczęśliwy los, na który ja nie mam wpływu. I niech mi sprzyja  i mi darzy w każdym obszarze życia. Oczekuję na szczęśliwy los i często dostaje to co najlepsze…… Dostaję to czego oczekuję, a nawet więcej…. I ja powiem dzięki Ci Boże, a ktoś inny powie mam szczęście albo Siła Wyższa mnie obdarowała. Niech każdy dziękuję jak chce, ważne by ta wdzięczność była każdego dnia. Każdego dnia żebyśmy byli wdzięczni za ludzi, których spotykamy, za rozmowy telefoniczne. które możemy prowadzić z innymi, za to że Ktoś inny po prostu jest. Wdzięczni bądźmy za wszystkie biegi wydarzeń – za pogodę, przyrodę i każdą sytuację, która w naszym życiu się wydarzyła i wydarzy, bo jest jedna i niepowtarzalna. Kontynuuj czytanie

Mar 10 2018

Jak żyć……?

Jak żyć… ?Takie pytanie już padło. Znała je cała Polska, ale ja pytam jak żyć tu i teraz? Jak żyć tu i teraz, żeby świat, w którym żyjemy był dla nas łaskawy? Jak żyć, żeby to życie było szczęściem i pełnią? Jak żyć, żeby ludzie z którymi jesteśmy, pracujemy byli nam przyjaźni? Jak żyć, żeby życie upływało w symbiozie, a nie na pasożytnictwie i kłamstwie? Jak żyć by ludzie z nami byli szczęśliwy? Jak żyć, żeby rozpierała nas duma i radość? Jak żyć by w sercu była pogoda ducha i wiara, że cokolwiek się zdarzy, jesteśmy w stanie rozwiązać  każdy problem? Jak żyć by człowiek czuł w środku poczucie spełnienia? Jak żyć, by życie pomimo trudów było przyjemnością? Przyjemnością życia życiem! Przyjemnością budzenia się o poranku!Przyjemnością wiary w siebie i w ludzi. Żyć bo się chce żyć, a nie – żyć tylko dlatego, że  serce bije! Żyć pełnią życia bez obawy, bez lęku i strachu życia? Rozważania jak żyć mogą przeciągać się w nieskończoność. Jednak trzeba znaleźć choć kilka rozwiązań, które możemy wybrać dla siebie w życiu. Te rozwiązania dla każdego będą indywidualne, jedni wybiorą tylko dla siebie ścieżkę, a jeszcze inni zaczerpną z różnych źródeł. W dobrobycie i obfitości tego świata każdy człowiek ma do wyboru mnóstwo ulic i uliczek, autostrad i ścieżek polnych. Jednak każdy człowiek musi wybierać owoce dla siebie, takie, które jemu najlepiej odpowiadają i smakują.
Trzeba się zastanowić co powoduje, że życie jest szczęśliwe, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie jak żyć?
Teorie te można rozpatrywać bardzo poważnie, poradnikowo oraz na podstawie życia dnia codziennego. Tak, żeby każdy mógł sobie wybrać ze stołu co zechce. Niech chociaż jedna osoba skorzysta z tego co tu napiszę, to już będzie ogromny sukces.  Nie można chyba pisać o szczęściu i życiu bez mojego faworyta w tych sprawach (proszę wybaczyć kolokwializm do takiej postaci) filozofie, historyku sztuki Władysławie Tatarkiewiczu i  jego traktacie „O szczęściu”. Jak pisze Tatarkiewicz istnieją różne pojęcia szczęścia rozpowszechnione w mowie potocznej, w psychologii, filozofii. Jedno pojęcie ma charakter przedmiotowy, bo dotyczy wybitnie dodatnich wydarzeń, które kogoś spotykają.

Kontynuuj czytanie

Lut 15 2018

„Wybierz zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować” Konfucjusz

 

Ten chiński filozof, urodzony w 551 r p.n.e., dał nam do zrozumienia i rozważenia sentencję, która w XXI wieku jest szczególnie ważna dla wszystkich osób pracujących. Trzeba się zastanowić, jaką część życia poświęcam idei pracy? ile godzin mojego życia spędzam w pracy? Czy wracając z pracy do domu jestem radosny? Szczęśliwy? A może po prostu nic mi się nie chce i mam wszystkiego dosyć? Bardzo ważna jest odpowiedź na te pytania, ponieważ pozwoli nam uświadomić czym jest dla mnie praca. Moja praca, moje życie z pracą… Co o mnie mówią? Czy pracując, zasługuję na szacunek innych? Czy pracując, szanuję sam siebie? Czy moje dzieci wiedząc co robię, są ze mnie dumne? Postawmy wiele pytań dotyczących pracy. W środowisku pracy czuję się szczęśliwy? Ludzie, z którymi pracuję, dają mi poczucie bezpieczeństwa i harmonii? Ludzie, z którymi pracuję tworzą zespół? Wspierają mnie moi koledzy z pracy? Są wobec mnie pomocni? Czy pomagam moim koleżankom i kolegom w pracy? Jak dbam o moje otoczenie w pracy? Pilnuję porządku w miejscu pracy i wokół ? Daję nowe pomysły na wystrój wnętrz? Co zrobiłam/zrobiłem dla biura, gabinetu, w którym pracuję?

Kontynuuj czytanie

Sty 13 2018

Ja to mam szczęście – mam wszystko, czyli o poczuciu obfitości

     Ja to mam szczęście- mam wszystko… Ilu z nas tak powie w każdym dniu, minucie swojego życia? Bardzo niewielu. Każdy opowiada o swoich problemach, niedostatkach, brakach, niedoskonałościach i można tu wymieniać setki problemów, których w istocie nie ma. Mówimy: nie mam, nie stać mnie na to, mnie to się na pewno nie uda i tkwimy w tym przeświadczeniu całe lata, a nawet całe życie. Jednak należy się zastanowić, czy my na pewno stwierdzamy fakty? Czy mówimy całą prawdę o sobie, swoim życiu i swoich możliwościach? Czy ja, czy Ty naprawdę nic nie masz? Zastanów się! Pomyśl! Podziel swoje dobra na dobra materialne, duchowe, talenty. Czy znalazłeś w swoich zasobach coś, co jest Twoje? Czy masz tego dużo? Czy potrafisz rozwiązać trudne zadanie? Czy wykazujesz do tego chęci? Masz dużo dóbr materialnych? A może ciągle wydaje Ci się za mało? Wierzysz w swój umysł i jego potęgę? No właśnie, czy ufasz w Wszechświat, Boga, w siebie? Tak, czy wierzysz z całą mocą, że wszystko jest, że niczego Ci nie zabraknie, że pokonasz wszelkie przeszkody, a trudy dnia codziennego przeniesiesz przez życie jako integralną część tego życia? Kontynuuj czytanie